Rechts-extremen werven studenten

Body: 
De rechts-extremistische Nederlandsche StudentenVereniging heeft opnieuw een wervingsactie gehouden onderstudenten. Voor de tweede keer verspreidde ze folders in Leiden.Eerder heeft de NLSV zich geroerd in Utrecht en Rotterdam.

De Nederlandsche Studenten Vereniging, die sinds 1996 bestaat,noemt zichzelf een vereniging voor "bewust Nederlandse studenten".De leden moeten zich een "duidelijk beeld van de eigen Nederlandseidentiteit vormen".

De anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka vindt datwaakzaamheid geboden is ten aanzien van de club. Kafka volgt deNLSV sinds vorig jaar. De onderzoeksgroep heeft uitgezocht dat tweestudenten die de vereniging oprichtten, destijds lid waren vanCP'86. De derde schreef als verslaggever van onder meer het OudStrijders Legioen (OSL) extreem-rechtse artikelen.

De NLSV verwijst op haar webside bijvoorbeeld naar het KatholiekVlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV). Dat was onlangs in het nieuwsvanwege zijn dubieuze idee├źn. Die kwamen boven tafel toen hetvriendschap had gesloten met de LKvV. Deze overkoepelendeorganisatie van Nederlandse studentenverenigingen trok zichvervolgens ijlings terug.

De Nederlandsche Studenten Vereniging heeft plannen gehad omafdelingen op te richten in Amsterdam, Den Haag, Haarlem,Eindhoven, Wageningen en Nijmegen. Maar Kafka weet alleen vanactiviteiten op hogescholen en universiteiten in Rotterdam, Utrechten Leiden.

HOP, IdV