Rechtsongelijkheid voor vluchtelingenstudenten

Body: 
Vluchtelingen die afgestudeerd arts of jurist zijn,moeten in Nederland nog veel te vaak als schoonmaker of lasserwerken. Dat komt omdat er geen eenduidig beleid is ten aanzien vanvluchtelingen die in Nederland willen studeren. Dit is de conclusievan het onderzoek "Student of schoonmaker" dat Utrechtserechtenstudent, Sander Terphuis deed in opdracht van de stichtingvoor vluchteling-studenten UAF.

Er moet een einde komen aan die ongelijkheid, volgens de UAF,anders gaat er veel te veel talent verloren. Met het rapportStudent of schoonmaker van Terphuis, zelf ook vluchtelingstudent,laat de UAF zien hoe verschillend gemeenten omgaan met erkendevluchtelingen die naar een hogeschool of universiteit willen, maarte oud zijn om studiefinanciering te krijgen. Het gaat vaak ommensen met een diploma dat in Nederland niet geldt. Zij hoeven geenhele opleiding meer te volgen.

De ene gemeente kan oordelen dat een vluchteling met eenuniversitaire titel meteen zijn eigen geld moet verdienen achter delopende band. Terwijl de andere het zonde vindt als hij zijn studievergooit en daarom wel toestemming geeft om met behoud vanuitkering te studeren.

In Utrecht studeren momenteel 206 vluchtelingen via het UAF,waarvan 95 aan de universiteit en 111 aan de hogeschool. Van hetUAF krijgen zij financiƫle ondersteuning. "We kunnen verdergeen mededelingen doen over het beleid en de uitvoering hiervan vande gemeente Utrecht", zegt Berend Jonker, voorlichter van de UAF."Gemeenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek deden dit opbasis van anonimiteit. Bovendien is het doel van het onderzoek deoverheid te mobiliseren, en niet om met een beschuldigende vingernaar lokale overheden te wijzen. Gemeenten zijn in principewelwillend, maar worden door de onduidelijke regelgevingbelemmerd."

JV/HOP, IH