Rectificatie

Body: 
In het laatste U-blad voor de Kerstvakantie stond boven eeninterview met de nieuwe Utrechtse hoogleraar bio-organische chemieper abuis de naam Brakman. De juist naam van de dit jaaraangestelde hoogleraar is prof.dr. Ineke Braakman.