Rectificatie Twaalf Vragen

Body: 
In de rubriek 'Twaalf vragen' van het U-blad van 25 maart zijnenkele fouten geslopen. De geïnterviewde student heet geenJade Grudelach maar Jade Gundelach. Zij is niet van het UOO maarstaat op de UOO-lijst voor de U-raads verkiezingen. En tenslottezit Gundelach niet - zoals het U-blad meldde - in het bestuur vanZIP, het tijdschrift van de shool voor Journalistiek, maar is zijvoorzitter van SIB, de Studentenvereniging voor InternationaleBetrekkingen Utrecht.