Recycling plastic verpakkingen kan beter!

Film en lezingenmiddag

De VVM heeft de landelijke primeur! Op 3 maart vertoont de VVM de TV-documentaire ‘Leids plastic’, met een introductie door de maker Jan Stap.

Iedereen die zich inzet om plastic gescheiden te houden kent het gevoel. We scheiden soms wel, maar als we dat doen, wat gebeurt er dan mee? Waar komt het plastic terecht? Levert de afvalscheiding ook de milieuwinst op waarvoor we het apart houden. Daar komt bij dat recent onderzoek laat zien dat in Nederland slechts 26% van het ingezamelde plastic verpakkingsafval van huishoudens gerecycled wordt. Ook bij bedrijven kan plasticrecycling beter.

In VVM-verband gaan we aan de hand van de TV-documentaire en samen met de deskundigen op zoek naar de ‘echte’ antwoorden. De film ‘Leids plastic’ volgt de kunststoffracties uit het Leidse huishoudelijke afval dat sinds 1 januari 2019 integraal wordt ingezameld en vervolgens wordt nagescheiden.

Na de film vertelt Willem Christiaans van Wellman Recycling over de uitdagingen van kunststofrecycling in de praktijk. Aansluitend nodigen we je uit om met de sprekers in discussie te gaan over hoe de inzameling en recycling van plastic afval kan worden verbeterd.

Geef je op en kom bijdragen aan de verbetering van plastic recycling in Nederland!

Programma

13:00 Ontvangst met koffie/thee 

13:15 Introductie door Jan van Dijk
Presentaties: De Nederlandse inzameling en recycling van plastic in perspectief door Wim Dijkshoorn, Jan van Dijk en Wim Snijder (VVM Sectie Afval)

13:45 Landelijke première van de TV-documentaire “Leids plastic” (ca. 50 min.) introductie door de maker Jan Stap

14:45 Koffiepauze

15:00 De uitdagingen van plastic recycling in de praktijk door Willem Christiaans (Wellman Recycling)

15:30   Interactief programma onder leiding van Francien Eppens (VVM Sectie Afval)

16:30   Netwerkborrel

17:00   Einde filmmiddag

Meld je aan via onderstaande link:

https://www.vvm.info/activiteiten/recycling-plastic-verpakkingen-kan-beter