Regelingen voor het personeel

Body: 
Alle medewerkers van de Universiteit Utrecht hebben onlangs,tegelijk met de nieuwe Universiteitsgids, de brochure'Universitaire regelingen voor het personeel' ontvangen. In dezebrochure staan in het kort de belangrijkste regelingen op eenrijtje: van vakantiegeld tot kinderopvang, vanbedrijfsspaarregelingen tot bedrijfsgezondheidszorg. Jaarlijks, inseptember, verschijnt een herziene uitgave van de brochure. Voormeer informatie over de diverse regelingen kunt u altijd terechtbij uw afdeling Personeel en Organisatie.