Regels gaan ook huidige studenten raken

Body: 
De nieuwe studiefinancieringsregels van ministerHermans gaan ook voor de huidige studenten gelden. Als Hermans zijnzin krijgt - en die kans is groot, gezien het enthousiasme overzijn plannen - dan lopen er vanaf 2000/2001 verschillende groepenstudenten rond.

> Studenten die onder het nieuw regime vallen.

* Studenten die voor 1996 zijn begonnen. Die vallen onder detempobeurs. Ze krijgen vijf jaar basisbeurs en moeten perstudiejaar 21 studiepunten halen. Doen ze dat niet, dan moeten zede beurs die zij dat jaar hebben gekregen terugbetalen. Datverandert niet. Maar deze groep kan wel profiteren van de nieuweleeftijdsgrens. Daardoor verliezen zij hun recht opstudiefinanciering pas op hun dertigste in plaats van op hun 27stejaar.

> Studenten van de lichting 1996/97 tot en met 1998/99. Datzijn de prestatiebeursstudenten. Dat wil tot nu toe zeggen dat zein hun eerste jaar 21 studiepunten moeten halen. Wie dat niet doetmoet een jaar beurs terugbetalen. Daarnaast moeten ze in zes jaarafstuderen. Lukt dat niet, dan moeten ze drie jaar beursterugbetalen.

Voor deze lichtingen veranderen er, behalve de leeftijdsgrens,twee zaken. Ten eerste geldt voor hen de nieuwe diplomatermijn vantien jaar: ze moeten niet meer binnen zes, maar binnen tien jaarafstuderen om te voorkomen dat ze tegen een studieschuldaanlopen.

Ten tweede hoeven studenten die in hun eerste jaar niet genoegpunten halen zich minder te haasten. Volgens de huidige regelsmoeten zij in vier jaar hun diploma halen om te voorkomen dat ze debeurs van hun eerste jaar moeten terugbetalen. Maar die termijnwordt tien jaar.

HOP, HO