Rente op studieschuld voorlopig aftrekbaar

Body: 
Wie zich in de schulden heeft gestoken voor eenaanvullende studie, mag de rente voorlopig aftrekken voor debelasting. Dat geldt echter niet voor schulden op grond van gewonestudiefinanciering.

Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Het kabinet wilde de aftrekvan rente op studieschulden in het nieuwe belastingstelsel volledigafschaffen. Maar de Kamer vond dat daarmee mensen die nu al eengrote schuld op zich hebben genomen worden gedupeerd. Daarom mogenzij nog vijf jaar hun rente aftrekken van de belasting.

De maatregel geldt voor mensen die geen beroep hebben gedaan opstudiefinanciering, maar op eigen kosten studeerden. Vaak gaat hetom mensen met een baan die aan aanvullende studie hebbengevolgd.

Voor schulden op grond van de gewone studiefinanciering volgt deTweede Kamer het kabinet. Dat betekent dat de rente daarop nietmeer afgetrokken kan worden. Wel zal in 2001, als het nieuwebelastingstelsel ingaat, de rente op studieschulden ruim eenprocent omlaag gaan.

HOP, HO