Reorganisatie bureau kost ruim dertig banen

Body: 
Bij de reorganisatie van de Universitaire Bestuursdienst (UBD) moet ongeveer tien procent van de medewerkers verdwijnen. Dat blijkt uit het deze week verschenen organisatieplan. Gestreefd wordt naar het vermijden van gedwongen ontslagen.

Zoals in juni al op een personeelsbijeenkomst werd meegedeeld, wordt de huidige wirwar van ondersteunende diensten en centra in 2005 vervangen door een nieuwe, strakke structuur. De beleidsondersteuning aan het college van bestuur komt te liggen bij vier directies op de terreinen huisvesting & faciliteiten, informatietechnologie, financiƫn & administraties en kerntaken, waaronder onderwijs, onderzoek, personeels- en studentenzaken en communicatie vallen.

Voor de uitvoerende taken worden naast het al bestaande administratief dienstencentrum vier nieuwe dienstencentra in het leven geroepen, te weten studenten, personeel, communicatie en ICT applicaties. Tal van bestaande onderdelen zoals Bureau Buitenland, de arbo- en milieudienst, het Ublad en de culturele centra Parnassos en de Uitwijk verliezen volgens de plannen hun huidige min of meer zelfstandige status en worden organisatorisch ondergebracht in een van deze centra.

Hoofddoel van de reorganisatie van de UBD is het realiseren van een besparing van ongeveer 7,5 miljoen euro op een budget van bijna 45 miljoen. Volgens Vermeulen kan het grootste deel van die besparing worden bereikt door te snijden in andere dan personele kosten. De gevolgen van die ingreep zullen later dit jaar duidelijk worden.

Desondanks moet ook het personeel fors inleveren. Uit het plan blijkt dat van de huidige 287 volledige personeelsplaatsen er uiterlijk in 2008 ruim dertig moeten zijn verdwenen. Hoewel coƶrdinerend directeur Erwin Vermeulen zegt te streven naar andere oplossingen, sluit hij gedwongen ontslagen niet uit. Dit najaar wordt het plan voorgelegd aan de dienstraad, de vakbonden in het Lokaal Overleg en de Universiteitsraad. Gehoopt wordt dat het in november kan worden vastgesteld, waarna meteen met de uitvoering zal worden begonnen.

EH