Reuzenlelie in Botanische Tuin

Body: 

In de Botanische Tuinen op Fort Hoofddijk staat sinds kort eenReuzenlelie (Cardiocrinum giganteum) in bloei. De bloem bloeidetwaalf jaar geleden voor het laatst. De plant is bijna twee meterhoog, wat in het Nederlandse klimaat een hele prestatie is. InZuidwest China en Kashmir (Himalaya), waar de lelie van originevoorkomt, kan hij zo'n vier meter hoog worden.

In de Botanische Tuinen op Fort Hoofddijk staat sinds kort eenReuzenlelie (Cardiocrinum giganteum) in bloei. De bloem bloeidetwaalf jaar geleden voor het laatst. De plant is bijna twee meterhoog, wat in het Nederlandse klimaat een hele prestatie is. InZuidwest China en Kashmir (Himalaya), waar de lelie van originevoorkomt, kan hij zo'n vier meter hoog worden.