Rietveldprijs voor Koolhaas' Educatorium

Body: 
'De rauwe verfijning die het gebouw uitstraalt', dat vond dejury het bekoorlijke aan het Educatorium. De architect van hetuniversiteitsgebouw, Rem Koolhaas (OMA), won daarmee deRietveldprijs 1999. Het Educatorium werd gekozen uit ruim dertigprojecten die de afgelopen twee jaar in Utrecht zijn gerealiseerd.De jury prijst de combinatie van ruimtelijke complexiteit enorganisatorische helderheid. De uitreiking van de Rietveldprijs,een bedrag van 15.000 gulden is op 6 november. Dan wordt ook dewinnaar bekend van de Publieksprijs.


[Bijschrift bij een foto]