Ronald Plasterk naar Utrecht

Body: 
Prof.dr. R. Plasterk wordt op 1 februari 2000directeur van het Utrechtse Hubrecht Laboratorium voorOntwikkelingsbiologie. Plasterk, die behalve als onderzoeker ookbekendheid geniet als columnist voor onder andere de Volkskrant,neemt vijftien medewerkers mee naar Utrecht.

De komst van de Amsterdamse geneticus naar Utrecht betekent eenforse versterking voor het bio-medisch cluster (het zogeheten ABC)in De Uithof. Als hoofd van de sectie moleculaire biologie van hetNederlands Kanker Instituut en als hoogleraar moleculaire geneticaaan de Universiteit van Amsterdam deed Plasterk onderzoek naar hetbrein van het minuscule aaltje met de koosnaam C. (Caenorhabditis)elegans, het eerste meercellige organisme waarvan de volledigeDNA-volgorde bekend was. Dit onderzoek, dat nu dus in Utrecht zalworden voortgezet, richt zich vooral op de vraag hoe C. eleganszijn 19099 genen gebruikt om zijn omgeving te beleven en hoe hijprikkels van buitenaf in gedrag vertaalt.

Plasterk, voor wie aan de universiteit een hoogleraarschap zalworden gecreƫerd in de sfeer van de ontwikkelingsgenetica,neemt zijn voltallige onderzoeksgroep van rond de vijftien personenmee naar De Uithof. Omdat die groep ook deel uitmaakt van deonlangs geopende toponderzoekschool op het gebied van debiomedische genetica, zijn met de komst van Plasterk straks zes vande vijftien groepen uit die topschool in Utrecht gevestigd.

Overigens is het Hubrecht Laboratorium een instituut van deKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en staat hetlos van de Universiteit Utrecht. Wel bestaan er nauwe banden met defaculteiten Biologie en Geneeskunde. Tegelijk met het aantreden vande nieuwe directeur zal het Hubrecht Laboratorium een nieuwe enruimere behuizing betrekken op een terrein dat grenst aan dehuidige vestiging bij de sportterreinen van Olympos.

EH