Roosje Stefanie

Body: 
Beschuit met muisjes afgelopen maandag in de stallen van deproefboerderij de Tolakker aan de Yalelaan. De VeterinaireVeefokkersclub De Uithof presenteerde vol trots de eerstevrouwelijke nakomeling van Roselinda, de Lakenvelder die sindsseptember 1995 in bezit was van de club. Het vaarskalf werd op 29december geboren op het terrein van de Diergeneeskundefaculteit.Omdat op de Tolakker slechts plaats is voor één exemplaarvan het zeldzame oud-Hollandse ras werd tijdens de receptieafscheid genomen van de moederkoe. Roselinda verblijft inmiddels opeen boerderij in Noord-Holland.