Run op universiteiten verwacht

Meest opmerkelijk zijn de cijfers voor de Universiteit van Amsterdam met op dit moment al 8312 aanmeldingen, bijna anderhalf maal zoveel als exact een jaar eerder. Groningen en Maastricht mogen blijkens de cijfers eveneens rekenen op een forse toename van het aantal eerstejaars. Ook in Utrecht is sprake van groei, al blijft die met ruim vijfhonderd op een totaal van zevenduizend aanmeldingen aan de bescheiden kant.

Aan de UU mag vooral de faculteit Geesteswetenschappen zich in een groeiende belangstelling verheugen, zo blijkt uit de cijfers. Naast het steeds populairder wordende Liberal Arts and Sciences kunnen ook Engels, Theaterwetenschap, Wijsbegeerte, Communicatiewetenschap en Portugees een groter aantal eerstejaars verwachten. Andere Utrechtse opleidingen die op een stevige groei mogen rekenen zijn Economie, Informatiekunde, Sociale Geografie, Milieu-maatschappijwetenschap en Sociologie.

Slechts vier Utrechtse opleidingen noteren sterk tegenvallende aanmeldingen, te weten Onderwijskunde, Godgeleerdheid, Italiaans en Farmacie. Overigens blijkt keer op keer dat de werkelijke instroom van eerstejaars op 1 september vaak stevig afwijkt van eerdere prognoses.

EH