Salaris pas afgestudeerden stijgt nauwelijks

Body: 
Het gaat toch zo goed met de economie? Toch is dat niet temerken aan de lonen die jonge hbo'ers en academici in de eerstevijf jaar van hun loopbaan krijgen. Die zijn in vier jaarnauwelijks gestegen.

Een universitair diploma was in 1994 nog goed voor een gemiddeldstartsalaris van 54.400 gulden. Vier jaar later is het slechts 700gulden meer. Hbo'ers deden het iets beter en zagen hun loon deafgelopen vier jaar stijgen van 45.000 naar 47.400 gulden. Vorigjaar kregen ze er drie procent bij, academici slechts 1,9.

Daar staat tegenover dat dat de prijzen sinds 1994, als gevolgvan de inflatie, met bijna twaalf procent zijn gestegen. Datbetekent dat de koopkracht van pas-afgestudeerden feitelijk isgedaald, concludeert Hay Management Consultants. Dit bureau bekijktelk jaar de salarissen van pas-afgestudeerden.

Volgens onderzoeker Ralph van Buuren is de geringe stijging inde startsalarissen een gevolg van het grote aanbod van hogeropgeleiden. "Werkgevers hebben ze voorlopig nog voor hetuitkiezen." Dat hbo'ers er meer op vooruit zijn gegaan, is vooralte danken aan de informatici onder hen. Die zijn veel gevraagd, endus is hun salaris gestegen.

Toch betekent schaarste niet altijd een hoog salaris. Technicibeginnen bijvoorbeeld juist vaak met een inkomen onder hetgemiddelde. Voor hen zit er maar één ding op, leert hetHay-onderzoek: meer dan vijftig uur per week werken. Want dan krijgje sneller een hoger salaris.

HOP, IdV