'Samen zoeken naar duurzame oplossingen'

Als alles volgens plan verloopt, kent de faculteitDiergeneeskunde volgend jaar een bijzonder hoogleraar VeterinaireMilieukunde. Adjunct-directeur J.J. van der Kaaden van de faculteitover de komst van een groen studiepad: "Daar ben ik een voorstandervan. Het welzijn van dieren en de milieuproblematiek worden bijDiergeneeskunde immers steeds belangrijker. De dierenarts heeftzicht op de milieuproblemen waar een veehouder mee te maken heeft,en kan samen met de veehouder zoeken naar duurzameoplossingen."

In de profielschets voor de toekomstige hoogleraar lezen we:"Voor de profilering van de faculteit der Diergeneeskunde zal een'milieu'-hoogleraar in de toekomst van strategisch belang zijn. Deleerstoel zal tevens aansluiten op en bijdragen aan een versterkingvan het profiel van de UU met betrekking tot milieuwetenschappen."Met zo'n expliciete verwijzing naar het ontwikkelingsplan van de UUkan genereuze medewerking van het college van bestuur natuurlijkniet uitblijven.