Samenwerking OCW en Expertisecentrum Zuidelijk Afrika

Body: 
Volgende week vrijdag zullen het Expertisecentrum ZuidelijkAfrika (EZA) en het ministerie van OC&W de samenwerking tussenhet expertisecentrum en de werkgroep Zuid-Afrika van het ministerieofficieel bekrachtigen. Het EZA zal vanaf januari 2000 de werkgroepvijf jaar ondersteunen door een inventarisatie te maken van deplaatsen in Nederland waar expertise op het gebied vanonderwijssamenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika aanwezig is.Het expertisecentrum verzamelt bovendien informatie die van belangis voor deze samenwerking. Het EZA ging in januari 1999 in Utrechtvan start en heeft als doel de wetenschappelijke samenwerkingtussen Zuidelijk Afrika en de Universiteit Utrecht te bevorderen.Het centrum werkt al samen met instellingen binnen het hogeronderwijs in Nederland en in het buitenland, met ministeries,ambassades en maatschappelijke organisaties.

Volgende week vrijdag zullen het Expertisecentrum ZuidelijkAfrika (EZA) en het ministerie van OC&W de samenwerking tussenhet expertisecentrum en de werkgroep Zuid-Afrika van het ministerieofficieel bekrachtigen. Het EZA zal vanaf januari 2000 de werkgroepvijf jaar ondersteunen door een inventarisatie te maken van deplaatsen in Nederland waar expertise op het gebied vanonderwijssamenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika aanwezig is.Het expertisecentrum verzamelt bovendien informatie die van belangis voor deze samenwerking. Het EZA ging in januari 1999 in Utrechtvan start en heeft als doel de wetenschappelijke samenwerkingtussen Zuidelijk Afrika en de Universiteit Utrecht te bevorderen.Het centrum werkt al samen met instellingen binnen het hogeronderwijs in Nederland en in het buitenland, met ministeries,ambassades en maatschappelijke organisaties.