Scheikunde-aio's beter betaald

Body: 
De faculteit Scheikunde volgt het voorbeeld van Natuur- enSterrenkunde dat de hoogte van de aio-salarissen op 1 januarioptrok naar het bedrag dat bij de technische universiteiten aanaio's wordt uitbetaald. Met ingang van 1 juni kunnen de aio's bijScheikunde rekenen op een verhoging van hun bruto maandsalaris metzevenhonderd gulden in het eerste, vijfhonderd gulden in hun tweedeen driehonderd gulden in hun derde jaar. Het college van bestuurmoet nog instemmen met de verhoging.