Schelleman nieuwe directeur beheer universitaire bestuursdienst

Body: 
Peter Schelleman MBA is door het college van bestuur benoemd totdirecteur beheer van de universitaire bestuursdienst, als opvolgervan Paul Hermans die naar University College is verhuisd.Schelleman, voormalig directeur van de faculteiten Wijsbegeerte enLetteren, gaat zijn nieuwe functie combineren met zijn huidigeaanstelling als programma-directeur ICT. De benoeming geldtvooralsnog voor een jaar.

Schelleman nieuwe directeur beheer universitairebestuursdienst