Science Park krijgt directeur

Body: 
Ir. Alie Tigchelhoff MBA (49) is per 15 juni aangesteld als eerste directeur van het Utrecht Science Park. Een voorname taak van de nieuwe directeur zal zijn om na Genmab en Danone ook andere kennisintensieve ondernemingen te interesseren voor vestiging in De Uithof.

Alie Tigchelhoff studeerde chemische technologie en bio-procestechnologie in Delft. Sinds 1990 was zij werkzaam bij SenterNovem, het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken voor duurzaamheid en innovatie. Zij was daar verantwoordelijk voor de subsidieverstrekking aan organisaties in de biotechnologie en life sciences. In 1998 begon Tigchelhoff een eigen adviesbureau dat zich met name richtte op de ondersteuning van high tech bedrijven en starters in de biotechnologie.

De nieuwe directeur moet zich met name gaan richten op bedrijven in de hoek van de life sciences en de duurzaamheid, twee voorname speerpunten van het Utrechtse onderzoek. Met name op dat eerste terrein is op dit moment al een tiental biotech start-ups actief. Voor nieuwe bedrijvigheid is in het voorlopige bestemmingsplan uit 2005 ruimte gereserveerd in de noordoosthoek van De Uithof (nabij Sportcentrum Olympos) en in de nabijheid van het Alexander Numangebouw aan de Yalelaan.

De aanstelling van Tigchelhoff door de vijf partners van het Utrecht Science Park (de gemeente, de provincie, de universiteit, de hogeschool en het UMC) past in het streven van de UU om de expertise op met name het terrein van de life sciences beter over het voetlicht te krijgen. Om die reden zal het ABC (Academisch Biomedisch Cluster) voortaan door het leven gaan als Utrecht Life Sciences (ULS). Kort na de zomer zal een plan van aanpak voor het ULS aan het college van bestuur worden gepresenteerd.

EH