Selectie toponderzoek kan beter

Dat staat in een evaluatie van de selectie van de eerste zestoponderzoekscholen, afgelopen voorjaar, door consultants vanBureau Bartels. Dat bureau schreef zijn rapport in opdracht van delandelijke onderzoeksorganisatie NWO, die de selectie van de zeshad uitgevoerd. Met name het feit dat alle zes groepen afkomstigwaren uit de b├Ętahoek, riep weerstand op. Dat was voor NWOaanleiding de gang van zaken nog eens onder de loep te nemen. Detweede selectieronde, die gepland is in het jaar 2002, kan danmisschien beter.

Het rapport van Bartels bevat vooral kritiek op oud-ministerRitzen. Die wilde het aantal topscholen klein houden en vond dat debedragen per school rond de tien miljoen gulden per jaar moestenliggen. Deze voorwaarden waren een te strak keurslijf. Kleinschaligonderzoek - oververtegenwoordigd in de alfa- en gammahoek - kreegdaardoor geen kans.

Het ministerie van Onderwijs is zelf inmiddels ook tot inkeergekomen, merkte Bureau Bartels in gesprekken met ambtenaren. Derichtlijnen over aantallen en bedragen zijn "te veel een eigenleven gaan leiden", wordt in het rapport uit hun mond opgetekend.Ritzens opvolger Hermans twijfelt sowieso over de selectie vantoponderzoekscholen.

Zelf vinden de consultants van Bartels dat de tweedeselectieronde zeker moet doorgaan. Er zijn in sterke mateverwachtingen gewekt, schrijven zij. Bovendien werkt een verbeterdeversie van een al beproefde aanpak beter dan een heel nieuw planvoor het stimuleren van toponderzoek. Het bestuur van NWO neemt dieconclusie over.

b:tM%_8!#$&De selectie moet overigens ook op andere puntenverbeterd worden, vindt Bureau Bartels. In de eerste ronde zijnaanvragen soms door te weinig onafhankelijke referenten beoordeeld.En de commissie die uiteindelijk de keus maakte, bestond te veeluit Nederlanders en gepensioneerden. Daardoor waren de oordelenwellicht niet altijd onbevangen en gebaseerd op een bij-de-tijdsoverzicht over het vak.

HOP, Hanne Obbink