Slechts twee Utrechtse VICI’s

Body: 
Van de dertig VICI-subsidies van onderzoeksorganisatie NWO zijn er dit jaar twee in Utrecht terecht gekomen. In de jaarlijkse VENI-ronde scoorde de UU met 15 van de 89 toewijzingen aanzienlijk beter. In beide rondes was de Universiteit van Amsterdam het meest succesvol.

Vooral voor de faculteit Bètawetenschappen hebben de twee subsidierondes van NWO dit jaar goed uitgepakt. Hoogleraar theoretische natuurkunde Cristiane de Morais Smith en haar collega Gunther Cornelissen van wiskunde krijgen beiden een VICI-subsidie ter waarde van rond 1,25 miljoen euro. Met dat geld moeten zij de komende vijf jaren een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Met twee toekenningen blijft de UU achter bij de verwachtingen. In de afgelopen jaren werden steeds jaarlijks vier of meer VICI's binnengehaald.

Van de vijftien Utrechtse VENI-subsidies ter waarde van twee ton gingen er liefst acht naar de Bètafaculteit, terwijl bovendien ook een jonge onderzoeker van de in De Uithof gevestigde Stichting Ruimteonderzoek Nederland een VENI in de wacht sleepte. Het UMC Utrecht viel in deze ronde vijf maal in de prijzen. De enige twee VENI-subsidies die in Utrecht buiten het bèta-medische bolwerk terecht kwamen, gingen naar musicoloog Tassilo Erhardt van de Roosevelt Academy in Middelburg en naar jurist Ian Curry-Sumner.

In de VICI-ronde was de Universiteit van Amsterdam dit jaar met vijf toekenningen het meest succesvol, terwijl het in de hoofdstad gevestigde natuurkunde-instituut AMOLF drie subsidies binnenhaalde. Alleen de universiteiten van Nijmegen, Twente en Wageningen bleven VICI-loos.

Onder de dertig VICI-winnaars bevinden zich tien vrouwen. Van de 89 nieuwe VENI”s zijn er 38 vrouw. Opmerkelijk genoeg bevindt zich onder de vijftien Utrechtse gehonoreerden dit jaar slechts één vrouw.

EH