Snelle afname spierkracht benen

Body: 
De spierkracht in de benen van gezonde mensen neemtbij het toenemen van de leeftijd sneller af dan de spierkracht inde armen. Dat is een van de bevindingen van geriater Monique Samsonin het proefschrift 'Mobility Assesment', waarop zij dinsdagpromoveerde.

Samson voerde verschillende tests uit met enkele honderdengezonde proefpersonen van verschillende leeftijd om zo te komen toteen standaardmaat voor de spierkracht en de mobiliteit. Op basisvan die maat kan nu voor het eerst goed worden beoordeeld hoeernstig de klachten zijn van mensen met spierproblemen. Ook kan zoworden bezien in hoeverre de patiënt baat zou kunnen hebbenbij fysiotherapie of spierversterkende middelen.

Een van meest opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek was deonverwacht grote invloed van de menopauze op de spierkracht vanvrouwen. Tussen hun 20e en hun 55e jaar raken mannen twee maalzoveel kracht in handen en knieën kwijt als vrouwen. Maarvanaf dat moment treedt bij vrouwen een zodanige versnelling in hetkrachtverlies op dat de situatie rond het 90e jaar weer isgelijkgetrokken. Een ander door Samson waargenomen verschil is datvrouwen hun spierkracht aanzienlijk effciënter gebruiken danmannen. Desondanks is de spierkracht (gemeten in de knieën)van een zeventigjarige man nog altijd twee maal zo groot als dievan een 35-jarige vrouw.

EH