Snelle hersenscan belangrijk bij beroerte

Body: 
Hoe eerder bij een patiƫnt met een beroerte eenhersenscan wordt gemaakt, des te groter is de kans op het aantonenvan nog levensvatbaar hersenweefsel en daarmee op een succesvollebehandeling. In navolging van de Verenigde Staten zouden in onsland daarom speciale 'stroke-centers' in ziekenhuizen moeten wordeningericht.

Die aanbeveling doet dr. Rick Dijkhuizen in zijn proefschriftover het gebruik van beeldvormende technieken bij het stellen vandiagnoses in geval van beroertes. Weliswaar worden magnetischeresonantie imaging (MRI) en spectroscopie (MRS) in het geval vaneen beroerte al regelmatig gebruikt, maar op dit moment gebeurt datvolgens de dinsdag gepromoveerde Dijkhuizen nog te vaak optijdstippen dat de schade al onherstelbaar is.

Alleen een tijdig gebruik van beeldvormende technieken kanduidelijk maken of de door de beroerte ontstane schade aan dehersencellen nog kan worden hersteld. En die wetenschap is vangroot belang, want een bloedverdunnend middel dat de bloedklontersdie de vaten hebben afgesloten, oplost, mag alleen gedurende deeerste drie uur na een beroerte worden toegediend. Gebeurt datlater, dan wordt het risico van forse hersenbloedingenonverantwoord groot.

Uit het onderzoek van Dijkhuizen is nu gebleken dat hersenscansop basis van magnetische resonantie een goed inzicht geven in depotentiƫle levensvatbaarheid van het hersenweefsel en dus eengoede indicatie kunnen vormen voor de keuze of het toedienen vanbloedverdunners zin heeft. Weliswaar deed hij zijn onderzoek bijratten, maar volgens de promovendus is de overeenkomst met dehersenen van mensen zodanig dat het resultaat van zijn studiemogelijk ook in het ziekenhuis bruikbaar is.

Wat Dijkhuizen betreft is het tijdig toepassen van beeldvormendetechnieken in geval van beroertes dus zeer aan te bevelen. De grote'bottleneck' in dat opzicht wordt echter gevormd door het ontbrekenin de Nederlandse ziekenhuizen van MRI-centra waar een dergelijksnel onderzoek mogelijk is. Gezien het feit dat beroertes in onsland de derde doodsoorzaak vormen en dat ze zelfs de hoofdoorzaakzijn van blijvende invaliditeit, pleit Dijkhuizen voor hetinrichten van speciaal voor dit doel uitgeruste 'stroke' centranaar Amerikaans model.

EH