Spanjaard 'hackt' computersysteem Utrecht "uit liefde"

Body: 
Een Spaanse hacker heeft kans gezien in te breken in de deserver van het Utrechtse Centrum voor Egyptologie. De inbreker, eeninformaticus in dienst bij een Spaans ICT-bedrijf, heeft zeker zesmaanden op zijn gemak kunnen rondneuzen in het niet voor publiektoegankelijke deel van de Utrechtse server. Daar kopieerde hij debestanden met de complete inhoud van een serie cd-rom's overEgyptische schatten in Europese musea. Het eerste deel van dieserie ligt sinds een paar dagen in de winkel.

Na een onderzoek van ruim een maand door de Utrechtse Recherchein samenwerking met Interpol kon de hacker op 1 september wordenaangehouden. Bij huiszoeking in Madrid werden cd-rom's in beslaggenomen met daarop grote delen van de collectie die, volgens degedupeerde hoogleraar Dirk van der Plas, een winkelwaardevertegenwoordigt van ongeveer twaalf miljoen gulden. Volgens dedader, die Van der Plas inmiddels per e-mail om vergiffenis heeftgesmeekt, heeft hij de gegevens zuiver uit liefde voor het vakgekopiƫeerd. Hij zou niet de bedoeling hebben gehad omillegale kopieƫn te verspreiden, maar desondanks heeft dehoogleraar Egyptologie inmiddels een aanklacht tegen hemingediend.

Voorlichter J. Kessels van de Utrechtse universiteit zegt datnaar aanleiding van dit incident zal worden nagegaan of er reden isom de beveiliging van het universitaire computersysteem teverbeteren.

EH