Speculeren met beurs als bijverdienste

Body: 
Studiegeld lenen van de overheid en dat vervolgensbeleggen in aandelen. Zo kunnen studenten tijdens hun studie al een"mooi kapitaal" opbouwen, zegt het bedrijf College Cash. "Voor eenhuis, een onderneming of noem maar op."

College Cash denkt een gat in de markt gevonden te hebben.Studenten mogen zes jaar lang studiegeld lenen. Maar de meestendoen dat niet, bijvoorbeeld omdat ze genoeg van hun ouders krijgenof een bijbaantje hebben. Ze steken zich liever niet in deschulden.

Niet slim, vindt College Cash. Want studiegeld lenen van deoverheid is goedkoop: de rente erover bedraagt slechts 4,89procent. Juist studenten die géén geld nodig hebben,zouden daarom moeten lenen. Wie dat geld via College Cash belegt,wordt een rendement van zeven tot negen procent beloofd.

Het plannetje van College Cash wordt niet door iedereengewaardeerd. De Kamerfracties van de PvdA en de SP hebben albezorgde vragen gesteld aan minister Hermans. Die is nietenthousiast. "Hier is studiefinanciering niet voor bedoeld", zegteen woordvoerster. "Maar we kunnen studenten niet voorschrijven hoeze hun geld besteden."

De studentenbonden zien vooral risico's. "Het hele stelsel vanstudiefinanciering komt in gevaar", zegt ISO-voorzitter KristianValk. "Als studenten er massaal op ingaan, zal de politiek er geengeld meer voor over hebben." De verschillen tussen rijke en armestudenten zullen toenemen, vreest het ISO ook. De LSVb heeft hetover 'gokken'. "Als het misgaat, zit je jaren aan de gevolgenvast", zegt LSVb'ster Fransien van ter Beek.

Hans Leene van College Cash is niet onder de indruk van allekritiek. "Stemmingmakerij", vindt hij. "Studiegeld is ook nietbedoeld voor vertier in de kroeg. Maar daar hoor je niemand over."Zijn plan kost de overheid trouwens niets. En is het niet deoverheid zelf die studenten aanzet tot bijverdienen? Leene:"Studenten nemen meer dan vroeger deel aan het arbeidsproces. Ennet als iedereen willen ze hun fiscale positie uitnutten."

Een flink aantal studenten lijkt Leene gelijk te geven. Zo'nzevenhonderd belangstellenden hebben zich al gemeld bij CollegeCash. Die zijn geworven tijdens de introductieweken in Tilburg enUtrecht. Andere studentensteden komen later aan de beurt.

HOP, HO