Spinoza-premie (f. 3 miljoen) voor Plasterk

Body: 
Prof.dr. Ronald Plasterk is een van de vier toponderzoekers aanwie op donderdag 21 oktober door onderzoekorganisatie NWO eenSpinoza-premie van drie miljoen gulden is toegekend. DeSpinoza-premie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding dieons land kent en wordt door NWO de 'Nederlandse Nobelprijs'genoemd. Prof. dr. G. 't Hooft, aan wie vorige week de Nobelprijsvoor natuurkunde werd toegekend, was in 1995 een van de eersteprijswinnaars.

De drie andere laureaten van dit jaar zijn prof. dr. C.W.J.Beenakker, hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden, prof.dr.ir. R. de Borst, hogleraar toegepaste mechanica in Delft enprof. dr. E.A. Cutler, hoogleraar vergelijkende taalpsychologie inNijmegen en directeur van het Nijmeegse Max Planck Instituut voorpsycholing├╝istiek. Cutler is de eerste vrouw die deSpinoza-premie in de wacht sleept.

Meer hierover in U-blad nr. 10 (28 oktober1999)