Sport: 'Ik wil alles uit het handballen halen'

Body: 
Topsport beoefenen in Duitsland en studeren inUtrecht: als de universiteit een beetje meewerkt een idealecombinatie, vindt Mark Schmetz. Schmetz is een van de grootsteNederlandse handbaltalenten. Hij woont en speelt in een voorstadvan Dortmund. Iedere week rijdt hij op en neer naar Utrecht voorzijn hoor- en werkcolleges rechten.

Als het aan Mark Schmetz zelf had gelegen had hij dit jaar zijnhandbalkunsten vertoond in de sterkste competitie ter wereld.Diverse clubs uit de Duitse 'Bundesliga' toonden interesse voor deUtrechtse rechtenstudent. De hoekspeler werd door de voorzitter vanTSG Herdecke, de vereniging uit 'die zweite Bundesliga' waarSchmetz nu nog voor uitkomt, echter aan zijn tweejarig contractgehouden.

De Limburger heeft zich inmiddels neergelegd bij hetsalomonsoordeel van de voorzitter en blijft voorlopig semi-prof."Die beslissing was wel begrijpelijk. Het ging vorig jaar erg goed.Ik was clubtopscorer en eindigde vierde op de topscorerslijst vande competitie. Dit jaar ben ik zelfs benoemd tot aanvoerder."

De ambities van Herdecke zijn echter beperkt. Met een begrotingvan zeven ton hoort de club tot 'de kleintjes' in de competitie."Om te promoveren heb je minstens drie miljoen nodig", aldusSchmetz, die zijn team na "een desastreuze competitiestart" in deonderste regionen van de ranglijst terugvindt.

Volgend jaar zal de Nederlandse international naar eigenverwachting wel op het hoogste niveau actief zijn. Voor welke clubhij dan gaat spelen weet hij nog niet. "Dat maakt me eigenlijk nietzoveel uit. Als het maar niet in het voormalige Oost-Duitslandis."

Appartement

In café De Beurs aan de Neude vertelt de 22-jarige Schmetzzelfverzekerd over zijn handbalbestaan. Na tientallen interlands envijf jaar eredivisie voor Vlug & Lenig uit Geleen had hij hetin Nederland allemaal wel gezien. Daarom maakte hij vorig jaar deoverstap naar Duitsland. Van dinsdagavond tot en met het weekeindewoont hij nu in een appartement in Herdecke, een voorstad vanDortmund. Na de wedstrijd rijdt hij de 230 kilometer via Oberhausenen Arnhem terug naar Utrecht. Daar verblijft hij op maandag endinsdag bij zijn vriendin die net als hij rechten studeert inUtrecht. "Vervelend zo'n wekelijkse rit? Dat valt wel mee. Toen iknog in Geleen speelde ging ik zo'n vier keer in de week op en neernaar Limburg. Daar had ik veel meer problemen mee."

Schmetz, exponent van de befaamde Limburgse handbalschool, koosvierjaar geleden bewust voor een rechtenstudie in Utrecht. Ditterwijl Maastricht in geografisch opzicht veel meer voor de handhad gelegen. "In Maastricht werken ze met probleemgestuurdonderwijs", legt Schmetz uit. "Dat betekent dat je in groepjeswerkt. Voor veel werkcolleges is er ook een aanwezigheidsplicht.Dat zou niet te combineren zijn geweest met tophandbal. In Utrechtgaat men uit van zelfwerkzaamheid. Er zijn ook veel mindercontacturen."

Desondanks ligt Schmetz nog geregeld in de clinch met docentenen coördinatoren over zijn studieprogramma. Hij probeert zijnagenda zo in te richten dat hij op maandag of dinsdag zijn werk- enhoorcolleges kan volgen, maar helemaal slaagt hij daar niet in. "Omde stof goed te kunnen bestuderen moet je minimaal weten wattijdens het werkcollege is besproken. Sommige docenten maken ergeen probleem van verslagen en uitkomsten op te sturen, anderendoen veel moeilijker." Fel: "Ik snap niet dat de universiteit nietmeer regelt voor topsporters op dat gebied. Als het op de planningvan de studie aankomt, moeten topsporters het zelf maar uitzoeken.Op die manier ben ik overgeleverd aan de welwillendheid van eendocent of een vakgroep."

Ondanks deze logistieke problemen weet Schmetz nog een aardigstudietempo aan te houden. Zijn propedeuse haalde hij in een jaaren de drie jaar daarna eindigde hij steeds boven de 21 punten-norm."Voor mij is tophandbal en studeren een ideale combinatie. 'sOchtends en 's middags heb ik genoeg tijd om te studeren. Anderszou ik toch maar voor de tv gaan zitten."

Zweden

Over hoe het verder moet als hij volgend jaar full-prof wordtwil Schmetz nog niet nadenken. "Daar zou ik nog eens over moetengaan praten met de faculteit." Toch lijkt de Limburger niet iemanddie de zaken op zijn beloop laat. Zijn handbaltoekomst ligt voor dekomende tien jaar al vrijwel vast. "Ik wil alles uit het handballenhalen. Na de Bundesliga hoop ik nog een paar jaar in Spanje tespelen. Dat is ook een hele sterke competitie. Mijn carrièrezou ik willen afsluiten in Scandinavië. Het snelle, technischehandbal in Zweden ligt mij heel goed. Misschien kan ik tot mijndrieëndertigste op topniveau spelen. Als ik daarna naarNederland terugkeer wil ik mijn bul op zak hebben."

En hoe zit het met het Nederlands team? Schmetz zucht. Dehistorie van het Nederlands mannenhandbal bestaat uit een langereeks incidenten en ruzies. Dit voorjaar besloot een grote groepA-internationals zich niet meer beschikbaar te stellen uit onvredemet het vergoedingenstelsel. Ook Schmetz ergert zich mateloos aanzijn bond. "De bestuurders willeneerst resultaten zien. Daarna valter misschien te praten over voorzieningen. Zo werkt het natuurlijkniet in de topsport." Met enige jaloezie kijkt de handballer danook naar het Nederlands vrouwenteam. Dat slaagde er onlangs in zichte plaatsen voor het wereldkampioenschap. "Alle inspanningen van debond zijn gericht op de vrouwen. Bij de mannenploeg moeten we bijwijze van spreken onze eigen ballen meenemen."

Toch heeft Schmetz succes met het Nederlands team nog niethelemaal uit zijn hoofd gezet. "Ik vind het nog steeds een eer omvoor Nederland te mogen spelen. We hebben ook zeker de spelers omons te kwalificeren voor een EK of WK, maar met de huidigeresultaten van Nederland sta ik gewoon voor lul in Duitsland."

Jurgen Swart