Sporten bij het ochtendkrieken bij Olympus

Body: 
Vanaf acht uur in de morgen is het al mogelijk om aansport te doen bij het universitaire sportcentrum Olympos. Maar hoegaat dat in de praktijk? Is daar animo voor en.... wat voor mensenzijn dat nou, die vroege sporters. Een verslag van eendinsdagochtend op Olympos.

07.15 uur

De lampen branden al in Olympos. Er zijn geen mensen te zien enmijn voetstappen klinken akelig hol in de betegelde gangen.Popmuziek, afkomstig van Radio 3, schalt door alle ruimtes. Olafvan Gool, de beheerder die het gebouw net heeft geopend, komtaanlopen. Van Gool ziet er wakker uit. "Je bent te vroeg", zegt hijlachend. "Officieel beginnen de eerste sporters om acht uur."

Terwijl de beheerder een sporthal aanveegt met een wisservertelt hij wat hij over zijn werkzaamheden 's ochtends. Hij gaatzo de 'mollenronde' doen op de buitenvelden. Tijdens die rondeinspecteert hij de velden op mollenheuvels en konijnenholen. Vooralde konijnen richten dit jaar veel schade aan, vertelt Van Gool.Daarom zetten ze klemmen om de dierenpopulatie terug te dringen.Niet dat het veel helpt, want de beesten zijn te snel. "Maar, ja,we blijven het doen, want de sporters mogen hun enkels of benennatuurlijk niet breken."

07.30 uur

In de fitnessruimte hebben zich vijf mannen van middelbareleeftijd verzameld. Deze vroege vogels zijn allemaal medewerkersvan het FBU. Sinds een aantal jaar kunnen de medewerkers van hetfacilitaire bedrijf twee maal per week 's ochtends gaan fitnessenonder leiding van een fysiotherapeut.

Lesly Bruinhard en Bert Burgstede, collega's bij de technischedienst, fietsen naast elkaar op twee 'hometrainers'. Defysiotherapeut is nergens te zien. "Die komt pas per éénoktober", vertelt Bruinhard terwijl hij stevig doortrapt. "Tot dietijd komen we hier 's ochtends zelf sporten. Na het douchen ben jedan heerlijk fit."

Collega Burgstede beaamt dat het lekker is om voor het werk tegaan

sporten. "Ik kom uit Amerongen, dus ik sta al om kwart over zesop, maar dat heb ik er voor over." Beide mannen zeggen dat ze 'hetdoen voor wat conditietraining en correctie van het lichaam'.Bruinhard wijst naar de andere mannen in de zaal: "Kijk eens naardie jongens, die hebben toch nog een goed figuur. Lekkerstrak."

Leo Bruinsma, werkzaam bij FBU-engeneering, loopt op een soortlopende band. Bruinsma laat zien hoe het apparaat werkt: "Je kanzelf bepalen hoe hard je wilt lopen en hoe lang. Kijk dit is de'heuvel-stand', maar de'verrassings-stand' bestaat ook. Dan weet jeniet wat er komen gaat."

De FBU-medewerker zegt dat hij al twee maanden niets aan sportheeft gedaan en nu kijkt wat hij nog kan. Hij wil zijn gewichthandhaven en een beetje fit blijven. 's Avonds heeft hij geen zinmeer om te sporten: "Dan heb ik geen animo meer. Het enige wat ikdan nog wil, is naar huis gaan om te eten." Alleen tijdens dewintermaanden is het volgens Bruinsma moeilijk vol te houden omvroeger op te staan. "Het is een stukje zelfoverwinning om mijn beduit te komen als het buiten nog donker is. Ook als het de avondervoor laat is geworden, dan voel ik het ook wel."

08.00 uur

Sportleraar Edwin Peeters komt door de draaideur het gebouwbinnengelopen. Hij geeft op dit tijdstip geen lessen omdat demeeste mensen in de avonduren komen. Peeters is een voorstander vanwat beweging aan het begin van de dag. "Als het 's ochtends nietverstandig zou zijn om te sporten, waarom doen professionals datdan wél?", redeneert hij. "Mensen die 's avonds laat gaattrainen krijgen een piekbelasting op hun lijf en daarna absoluterust. De meeste mensen slapen ook niet meteen nadat ze gesporthebben. Het adrenalinepeil moet zich dan nog afbouwen", aldus desportleraar.

08.30 uur

Wisseling van wacht in de fitnesszaal. Jacqueline Pronk,vierdejaars studente Informatica loopt hard op de band. Ze rijdttwee maal per week met haar vader mee, die ook werkzaam is aan deuniversiteit, om te gaan fitnessen. Daarnaast tennist en skate destudente. Ze heeft al die beweging hard nodig omdat ze onlangs ziekis geweest en haar lijf weer wil opbouwen.

Er staat volgens Pronk goede apparatuur bij Olympos. "Daar staateen 'crosstrainer' die je bijna nergens ziet." De hele sfeer in ditsportcentrum bevalt haar wel. "Hier lopen tenminste niet van diemensen die continu in de spiegel kijken, zoals bij anderesportscholen."

09.00 uur

Buiten staat de zon inmiddels hoger aan de hemel en hettennisveld is nu bezet. Sandra Huigen en FrédériqueUmmels zijn huisgenotes van elkaar en tennispartners. "Dit is onsgoede voornemen", zeggen de meiden meteen. Ze zijn vroeg begonnenomdat Frédérique hierna meteen doorgaat naar haar stageop De Uithof en het is lekker weer, dus een goede manier om de dagte beginnen.

"Je kan op dit tijdstip ook langer doorgaan, als je rond vijfuur 's middags gaat tennissen word je na drie kwartier al van debaan afgekeken", vertellen de studentes.

09.30

Twintig studenten van de Faculteit Sociaal Agogische Opleidingenvan de Hogeschool van Utrecht krijgen sportles van tweemedestudenten in de danszaal. De sociaal agogen moetenéén maal per week verplicht sporten of sportlesgeven.

Vandaag zijn Sandor en Maurice aan de beurt om de les te geven."Het thema is de harmonie tussen lichaam en geest", vertelt Sandoraan de groep die in een kring om hem heen zit. "Daarom gaan weeerst mediteren." Maurice start een bandje met New-Age muziekwaarna iedereen zijn ogen sluit. "Word je bewust van je lichaam..."Er worden paarse matjes uitgerold op de blanke parketvloer enMaurice deelt blinddoeken uit. De helft van de deelnemers gaatgeblinddoekt op de buik liggen terwijl de anderen ze omhoog trekkenaan de polsen en weer laten zakken.

Sandor komt op me afgelopen en geeft me een blinddoek: "Hier, jemoet ook voelen hoe het is." Voor ik het weet lig ik ook op eenmatje en voel me langzaam naar beneden zakken terwijl erwindgeluiden klinken uit het bandje. "Hiermee leer je om vertrouwente hebben in andere mensen en om je te laten gaan", zegt destudent. De groep gaat vervolgens rondjes rennen in een grote zaalernaast.

10.00 uur

[?mP#a4!#$&@BroodAchtergrond=Het is nog steeds rustig op Olympos, maar er lopen wel al wat meermensen rond. Aan de balie staan enkele studenten om zich in teschrijven voor een sportprogramma. Ik loop beheerder Olaf van Goolweer tegen het lijf. "Je moet ook een keer 's avonds komen kijken,dan is het hier hartstikke leuk", zegt hij tenslotte.

Joke van der Glas