Steeds minder klachten over Informatie Beheer Groep

Body: 
Studenten hebben steeds minder klachten over de InformatieBeheer Groep. Dat blijkt uit het jaarverslag 1998 van de NationaleOmbudsman M. Oosting. Hij ontving vorig jaar 264 brieven over deIBG. In 1997 waren het er 369, in 1995 zo'n 500. Volgens Oostingheeft die teruggang te maken met het feit dat IBG afgelopen jaarminder te maken had met snel door te voeren wetswijzigingen voor destudiefinanciering. Over het USZO, de instantie in Groningen dieuitkeringen voor het onderwijspersoneel verzorgt, kwamen vier jaargeleden nog 87 klachten binnen; vorig jaar klaagden nog maardertien mensen. Ook de OV-studentenkaart BV doet het steeds beter.In 1997 stelde de Nationale Ombudsman hier 48 onderzoeken naar in.Het afgelopen jaar waren dat er acht.