Stefan Kukolja, vierdejaars Internationale Economie

Body: 
"Ik heb eerst een jaar Economie in Tilburg gestudeerd. Hoewel ikmijn propedeuse daar heb gehaald, was ik niet helemaal tevreden. Derechtlijnige en specialistische aanpak van het vak hinderde me.Mijn eigen interesses kwamen nauwelijks aan bod. Ik merkte dat ikbehoefte had aan verbreding. Natuurlijk kon ik aan de KUB allerleibijvakken volgen, maar dan nog zou alles door de bril van deeconomie worden bekeken.

"Ergens in mijn achterhoofd heb ik altijd wel geweten dat er inUtrecht ook een economie-opleiding was. Toen ik na de middelbareschool een universiteit moest kiezen was de Utrechtse aanpak voormijn gevoel te vaag. Economie in Tilburg en Rotterdam washerkenbaarder. Wat dat betreft is het goed dat het beestje nu eennaam krijgt in Utrecht. Na mijn propedeuse zag ik pas deaantrekkelijkheid van het combineren van economische kennis met dekennis van andere vakgebieden. Na een gesprek met destudiecoördinator van Ruimtelijke Wetenschappen heb ikdefinitief voor Utrecht gekozen. Ik miste wat basiskennis van desociale geografie, maar kon toch vrij eenvoudig instromen in hettweede jaar.

"Het voordeel van deze studie is dat je na het derde jaar eigenaccenten kunt zetten. Marketing, regionale ontwikkeling, vastgoed;er zijn vele mogelijkheden. Zelf heb ik vooral belangstelling voorregionale ontwikkeling. Welke invloed hebben internationaleeconomische verschijnselen op landen of regio's? Een vak als'bedrijf en omgeving' waarin bestudeerd wordt waarom bedrijvenzitten waar ze zitten vind ik bijvoorbeeld enorm interessant. Nu ikstage loop bij de Nationale Investeringsbank zie ik de samenhangtussen economie en geografie in de dagelijkse praktijkterugkomen.

"Ik vind niet dat de Utrechtse economie-studenten zich moetenspiegelen aan de echte economen. Dan krijgen ze alleen maar lastvan een Calimero-complex en beperken ze zichzelf. Ik zie mezelfniet als econoom, maar ook niet als sociaal geograaf. OmdatUtrechtse economie-studenten opereren op het snijvlak van economieen een andere discipline kunnen ze snel verbanden leggen enontwikkelingen in een context plaatsen. Ze kunnen buiten hetspecialisme kijken. Dat is een meerwaarde."

XB