UUinActie is ontstaan uit een groep studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht die zich al langer inzet voor WOinActie, de landelijke beweging die de aftakeling  van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek tegengaat.

Ook binnen de universiteit valt volgens ons veel te verbeteren. De universiteit lijkt bestuurd te worden alsof het een commercieel bedrijf is. Rendementsdenken is in alle lagen van de universiteit geslopen. Faculteiten en departementen worden beloond om kwantitatieve in plaats van kwalitatieve output. Het beleid is steeds meer gecentraliseerd, wat leidt tot regelgeving die op sommige plekken helemaal niet past bij de werkvloer of de specifieke studie. Dat is het tegenovergestelde van maatwerk. Dit alles zorgt voor enorme werk- en prestatiedruk onder zowel studenten als personeel. Om dit te veranderen is er een systeemverandering nodig, waarvoor de perspectieven van zowel studenten als medewerkers nodig zijn. Als enige partij met medewerkers en studenten streven wij naar een menselijker systeem dat kwaliteit van onderwijs en onderzoek boven kwantiteit zet. Dit moet meer zekerheid geven, zodat de druk op personeel en student verlaagd wordt. De universiteit is ten slotte geen McDonald’s.

Medezeggenschap: Student én docent 
Bestuurders kunnen niet weten wat er speelt in de collegezalen en op de werkvloeren van alle studies en departementen van de hele universiteit. Daarom is er medezeggenschap in de vorm van opleidingscommissies, faculteitsraden en de universiteitsraad. De studenten en medewerkers in deze organen zijn van grote waarde, omdat ze kijken vanuit een ander perspectief dan de bestuurders. Het is hun taak om advies en toestemming te geven namens de organisatie en om actief plannen te ontwikkelen voor een betere universiteit. UUinActie is ervan overtuigd dat een samenwerking tussen student en docent cruciaal is om effectief de grote thema’s aan te kunnen pakken. Werkdruk, kwalitatief onderwijs, democratie: de studenten en docenten van UUinActie staan op één lijn. Zo bundelen we onze krachten voor serieuze medezeggenschap. 

Waarom UUinActie? 
De problemen die wij willen oplossen zijn systemisch en beslist niet de makkelijkste. Dit vereist een kritische medezeggenschap. De afgelopen jaren wordt er echter met vrijwel alles wat het bestuur voorstelt ingestemd door de universiteitsraad, ook als deze plannen onduidelijk zijn of als er kritiek op is. Constructief zijn is in essentie goed. Daarentegen, blindelings het bestuur volgen niet. De kritiek die wij hebben wordt op sommige vlakken al langer door andere partijen gedeeld. Desalniettemin krijgen deze onderwerpen geen prioriteit, wordt er geen voet bij stuk gehouden en blijft men instemmen met het ongewijzigd laten van de huidige problemen. UUinActie vertegenwoordigt een kritische, progressieve houding en zet zich in voor de waarborging van de democratie.