Stichting voor fondswerving

Body: 
De universiteit Utrecht wil samen met hetUniversiteitsfonds (U-fonds) een stichting in het leven roepen diezich gaat bezighouden met fondswerving en sponsoring. Directeur vandie stichting wordt drs.ing. Veiko Lukkien, voormalig directeur vande Botanische Tuinen.

Via de stichting hopen U-fonds en UU meer gerichter geld voor deuniversiteit te kunnen binnenhalen vanuit instellingen en bedrijven- eventueel via inschakeling van alumni. Hoewel er nog gedachtwordt over een precieze vorm van die stichting, is wel reedsbesloten Lukkien directeur te maken; hij zal zijn werkzaamheden per1 mei beginnen. Daarnaast blijft hij nog één dag per weekwerkzaam voor de faculteit Biologie.

Lukkien is vijftien jaar directeur geweest van de BotanischeTuinen en heeft in die periode de hortus omgetoverd van een nogal'slapende' instelling tot een open, educatieve tuin die jaarlijkszo'n 50.000 bezoekers trekt. De faculteit Biologie - waarvan dehortus deel uitmaakt - is echter van mening dat nu pas op de plaatsgemaakt moet worden. Een nog verdere uitbreiding van de publiekefunctie van de Tuin zou grote logistieke problemen met zichmeebrengen, bijvoorbeeld wat betreft de bezoekers-ontvangstruimteof de parkeergelegenheid.

"De tuin moet primair een onderwijs- en onderzoekstaakbehouden", aldus faculteitsdirecteur dr. H. Amesz. "Nog meerinvesteringen in die publiekstaak zijn financieel niet op tebrengen. Het is nu tijd voor consolidatie."

Lukkien besloot daarop zijn biezen te pakken. Hij voelde erweinig voor de tuin te gaan 'beheren' in plaats van deze verder totontwikkeling te kunnen brengen. Binnen de stichting fondswerving ensponsoring hoopt hij zijn talenten op het gebied van 'iets nieuwsvan de grond tillen' beter te kunnen benutten.

AH