Stichting WeTeN zwalkt teveel

Body: 
De Stichting WeTeN moet wetenschap en techniek onderhet volk brengen, maar doet dat niet goed genoeg. Op radio en tv iser weinig van haar activiteiten te merken. Dat komt dooronduidelijk beleid.

Vernietigende conclusies staan er in het rapport over deStichting Wetenschap en Techniek in Nederland (WeTeN), dat ministerHermans eind vorige week heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.Volgens een evaluatiecommissie, geleid door de Rotterdamsehoogleraar Galjaard, zijn de bezigheden van WeTeN "versnipperd", ishet beleid "zwalkend" en is de organisatie "niet op orde".

Onder de activiteiten van WeTeN vallen de pretlabs waar kinderenal spelend de wetenschap ontdekken. Ook organiseert de stichtingjaarlijks de Wetenschaps- en Techniekweek. Verder geeft zevoorlichting aan de media. De stichting ontstond twee jaar terugdoor fusie van de voorlichtingsclub PWT met de organisatie van deWetenschap- en Techniekweek.

Vooral de contacten tussen WeTeN en de media lopen niet lekker,constateert dr. G.W. Noomen, die als collegevoorzitter van de VrijeUniversiteit van de commissie deel uitmaakte. Partners van destichting ergeren zich aan het onduidelijke beleid. WeTeN zegt deene keer dat het op een bepaald gebied niet actief is, en ontplooitdaar even later toch weer activiteiten. Veel partners zijn daardooral afgehaakt.

Het is WeTeN ook niet gelukt goede samenwerkingsrelaties op tebouwen. Noomen licht dat toe: "Contacten met bijvoorbeeld devereniging voor universiteiten VSNU of de Jonge Onderzoekersontbreken."

Volgens de VU-bestuurder moet de overheid beter kunnencontroleren wat er gebeurt met de zeven miljoen gulden die zejaarlijks in de stichting stopt.

HOP, Hans-Peter van Leeuwen