Stoof nieuwe decaan Geneeskunde

Body: 
Prof.dr. J. Stoof wordt donderdag 18 februari in defaculteitsraad van Geneeskunde voorgedragen als nieuwe decaan vande faculteit. De opvolger van prof.dr. W. Gispen is op dit momentwerkzaam als hoogleraar Neurologie bij de vakgroep Farmacologie vande Vrije Universiteit in Amsterdam. De nieuwe decaan zal zijnfunctie naar verwachting op 1 juni aanvaarden.