Stoomcursus voor vluchteling-artsen

Body: 
De medische faculteiten en academische ziekenhuizenin Leiden, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam werken mee aan eentweejarige opleiding voor buitenlandse artsen, die als asielzoekersin Nederland zijn toegelaten. Zij moeten na hun bijscholing hettekort aan medici wegwerken.

Deze week starten veertig buitenlandse artsen. Zij volgen eenverkort programma, met veel stages en begeleiding. De opleidingwordt verzorgd in samenwerking met de KNMG, de KoninklijkeNederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde. Hetgaat om mensen die "nagenoeg gekwalificeerd zijn als Nederlandseartsen", zegt een beleidsmedewerker van de KNMG.

Momenteel hebben tachtig artsen van buiten Europa toestemmingom

in Nederland te werken. Ze moeten de eerste twee jaar onderbegeleiding van een Nederlandse arts werken. Maar wegens slechteervaringen reageren ziekenhuizen en huisartspraktijken daar zeerterughoudend op. Daarom werden er vorig jaar maar vijftienniet-Europese medici toegelaten, terwijl honderd artsen uit deEuropese Unie wel emplooi vonden.

HOP, Matthé ten Wolde