Studeerbaarheid

Body: 
De twee Utrechtse aanvragen voor het Fonds Kwaliteiten Studeerbaarheid die ook in de derde ronde zijn afgewezen krijgentoch geld. Het college van bestuur heeft besloten de financieringvan de projecten voor zijn rekening te nemen. De faculteitenLetteren en Farmacie kunnen alsnog van start met hun proefprojectenop het gebied van niveaudifferentiatie.