Student Date wil bemiddelen in spannende gezelligheid

Body: 
Nergens ontmoet je zo veel en zo makkelijk mensen alsin je studententijd. Toch is er nu een bemiddelingsbureau voorstudenten die wel eens een afspraakje willen met eenonbekende.

"Wij bemiddelen niet in seks en liefde, maar wel in spannendegezelligheid", zegt Karin Walch van het bemiddelingsbureau StudentDate, dat zij deze zomer samen met Alexander Rietkerkoprichtte.

Walch weet het: als er ooit een periode is waarin je veel mensenontmoet, dan is het tijdens je studie. Toch is de werkelijkheid neteven ingewikkelder, meent ze. "De meeste studenten verkeren maar inéén wereldje - dat van hun vereniging of opleiding. Een@Italic= blind date @broodnieuws= is dan een leuke manier ommensen te treffen die je anders niet zult ontmoeten."

Student Date werkt eenvoudig. Wie zin heeft om nu en dan met eenonbekende te stappen, schrijft zich in bij het bureau. Hij of zijwordt dan vanzelf regelmatig gebeld, wanneer Walch en Rietkerk een@Italic= date @Broodnieuws= voor iemand zoeken.Andersom kun je ook zelf opdracht geven om een afspraakje teregelen. Het duo selecteert uit hun bestand een geschiktekandidaat. Die wordt eerst gepolst of hij zin heeft. De student diede zoekopdracht geeft, wordt niet gebeld. Dat zou de spanningteniet doen, vindt Walch. "Het is echt een verrassing aan wie hijof zij wordt gekoppeld voor een avondje stappen." Regelt het bureaueen afspraakje, dan betaalt de opdrachtgever vijftien gulden.

Walch wijst erop dat haar bureau altijd naam en adres van haarcliënten checkt. De 'security check' leverde Student Date totdusver vijftig vrouwelijke studenten op: de helft van het bestand.Dat is veel, zegt Walch. "De meeste datingbureaus proberen vrouwente lokken met gratis inschrijving. Dat geeft aan hoe schaars zijzijn."

Vooralsnog is Student Date een puur Groningse aangelegenheid.Alle honderd klanten die zich sinds de oprichting in juli hebbenaangemeld, komen uit deze stad. Binnen een jaar moet Student Dateheel Nederland bestrijken.

HOP, MtW