Student krijgt collegegeld terug bij tussentijds stoppen

Body: 
Studenten kunnen een deel van het collegegeldterugkrijgen als ze in de loop van het studiejaar afhaken. Maaruniversiteiten en hogescholen worden niet verplicht daadwerkelijkterug te betalen.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hermans. Met dezenieuwe regel wil de minister mogelijk maken dat studenten hunstudie afwisselen met bijvoorbeeld een tijdje werken of ietsanders. Om zulke flexibele studieroutes mogelijk te maken, heeftHermans eerder al de studiefinancieringswet veranderd. Daardoorhebben studenten nu tien jaar de tijd om hun diploma te halen.Studenten die stoppen met studeren kunnen hun collegegeld voortaanin maandelijkse termijnen terugkrijgen. Dat kan vanaf drie maandennadat zij zich hebben laten uitschrijven als student.

Of studenten ook echt geld terugkrijgen, hangt af van waar zestuderen. Tot ergernis van de landelijke studentenbonden LSVb enISO geeft Hermans de universiteiten en hogescholen namelijk devrijheid om afwijkende regels op te stellen. "Daardoor hebbenstudenten er dus niets aan", zegt Maudy Keulemans van het ISO.

Een aantal instellingen heeft al laten doorschemeren niet happigte zijn op terugbetaling. Zij vinden dat dat te veeladministratieve rompslomp oplevert. "Een bestuur heeft geen enkelbelang bij terugbetalen", zegt Keulemans. "We moeten dus maar hopenop hemelse colleges van bestuur."

Over het wetsvoorstel van Hermans wordt nu eerst advies gevraagdvan de Raad van State. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer.

HOP, HO