'Student weren uit spits'

Body: 
Het openbaar vervoer wil studenten weren tijdens deochtendspits. Dat kan, als universiteiten en hogescholen huncolleges een uur later laten beginnen.

Het plannetje van de gezamenlijke openbaarvervoerbedrijven staatin een advies aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaatover het openbaar vervoer in 2010. De NS en de busbedrijven willenzo de drukte in de ochtendspits bestrijden.

Het hoger onderwijs is niet enthousiast over het idee. Devereniging van universiteiten VSNU doet het af als een'proefballonnetje', de HBO-Raad vindt het hogeschoolonderwijs alflexibel genoeg en de studentenbond LSVb is ronduit tegen.

Het idee is overigens al oud. Al voor de invoering van deallereerste OV-studentenkaart, in 1991, drong het openbaar vervoeraan op gespreide begintijden van colleges. Ook toenmalig ministerRitzen pleitte daarvoor, maar desondanks leverde het overlegdaarover met hogescholen en universiteit weinig op.

Het ministerie neemt nu een heel ander standpunt in. "Deaanvangstijden van colleges zijn een verantwoordelijkheid van deuniversiteiten en hogescholen zelf", zegt een woordvoerder. "Hetopenbaar vervoer is er om studenten te vervoeren, ook tijdens despits."

HOP, HO