Studentbestuurders juichen vroeg…

Body: 
De studenten van belangenverenigingen ISO en LKvV claimen een klinkende overwinning. Nog even en lokale studentbestuurders hoeven geen collegegeld meer te betalen, suggereren ze.

“Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de motie over collegegeldvrij besturen van de Kamerleden Ed Anker (CU) en Jan Jacob van Dijk (CDA) gesteund”, juichen de studenten in een persbericht. “Dit plan is geïnitieerd door de studentenbelangenorganisaties ISO en LKvV en moet er voor zorgen dat fulltime studentbestuurders tijdens hun bestuursjaar geen collegegeld hoeven te betalen.”

Maar wat staat er precies in die motie? De Kamer wil graag dat Plasterk in kaart brengt wat de belemmeringen zijn als studenten een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie willen vervullen. Plasterk zou deze belemmeringen “naar vermogen” moeten oplossen. De Kamer “verzoekt de regering opnieuw in gesprek te gaan met de betrokken instellingen en organisaties teneinde een plan van aanpak op te stellen”.

Een andere motie van GroenLinks en D66 riep op tot een “ruimere regeling collegegeldvrij besturen” en die heeft het niet gehaald. Het parlement is dus helemaal geen voorstander van zo’n ruimere regeling. Ook minister Plasterk is er principieel op tegen om honderden studenten collegegeldvrij te laten besturen.

Wel heeft hij het aantal bestuursbeurzen voor landelijke studentbestuurders (zoals de dames en heren van de Landelijke Kamer van Verenigingen) verdubbeld. “Franjepolitiek”, smalen de studenten. Want het probleem speelt juist bij al die lokale bonden en besturen. Aan de ene instelling krijgen ze beurzen, maar aan de andere niet.

Desgevraagd erkent Henno van Horssen, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, dat een landelijke regeling voor ‘collegegeldvrij besturen’ nog ver weg is. Maar hij is blij dat het gesprek erover niet is doodgebloed. Misschien kunnen studentbestuurders wel een minder harde knip tussen bachelor en master tegemoet zien, speculeert hij. Of wat vrijstellingen krijgen.

HOP