Studenten aan de slag bij politie Utrecht

Body: 
Boetes uitschrijven, surveilleren in parkeergaragesen mensen opvangen op het bureau; het zijn niet de eerstewerkzaamheden waar je aan denkt bij een baantje naast de studie.Politie Utrecht start deze maand een project waarbij jongerentussen de zestien en 22 jaar een paar uur in de week gaan werkenbij de politie. Zes Utrechtse studenten gaven zich al op voor zo'nbijbaantje.

Politie Utrecht wil met het project de jongeren warm maken voorhet politiewerk en tegelijkertijd het imago van de politieverbeteren. Want werken bij de politie is niet echt meer eenpopulair beroep. Om toekomstige werknemers te werven trekt depolitie nu jongeren aan. Er hebben zich voornamelijk scholierenaangemeld van havo- en vwo-niveau. Dat deze scholieren na hunstudie waarschijnlijk te hoog zijn opgeleid om boetes uit teschrijven, maakt de politie niets uit. Zij kunnen elke krachtgebruiken. Ook voor hogeropgeleiden zijn er functies.

Er is bij het bijbaantjesproject van Utrechtse politie plek voorzo'n vijftig jongeren. Omdat zich nu al 73 jongeren hebbenaangemeld, zal de politie middels sollicitatiegesprekken moetenbekijken welke jongeren het meest geschikt zijn.

JV