Studenten boos over opheffen opleiding

Body: 
Studenten recht, bestuur en management (RBM) hebbenzeer ontstemd gereageerd op het besluit van de Rechtenfaculteit hunopleiding op te heffen. De beslissing van de faculteit komt kortnadat het college van bestuur bekend maakte dat per 1 september denieuwe opleiding bestuur- en organisatiewetenschap (B&O) vanstart zal gaan.

Studenten recht, bestuur en management (RBM) hebbenzeer ontstemd gereageerd op het besluit van de Rechtenfaculteit hunopleiding op te heffen. De beslissing van de faculteit komt kortnadat het college van bestuur bekend maakte dat per 1 september denieuwe opleiding bestuur- en organisatiewetenschap (B&O) vanstart zal gaan.

De beslissing om de opleiding RBM 'op te laten gaan' in denieuwe zelfstandige opleiding B&O werd de studenten begin dezeweek per brief meegedeeld. Hoewel de faculteit garandeert dat destudenten RBM hun studie zoals gepland kunnen afmaken en ook dehuidige propedeusestudenten volgend jaar nog met de bovenbouwstudieRBM kunnen beginnen, noemt de studievereniging voor studenten RBM,Perikles, het besluit 'onbegrijpelijk'.

De studenten wijzen erop dat de opleiding RBM bekend staat om dehoge kwaliteit van het onderwijs. Die constatering wordt doorvisitatierapporten onderschreven. Daarnaast maakt de opleidinggebruik van vele vormen van onderwijsvernieuwing, zoalskleinschalig onderwijs. De nieuwe studie B&O zou tenslotte ook'hemelsbreed verschillen' van de huidige studie RBM. RBM bestaatvooral uit juridische vakken, B&O uit bestuurskundigevakken.

Interim-decaan Koers benadrukt dat het stopzetten van RBM nietste maken heeft met de kwaliteit of opzet van de studie. Omdat deopleiding bij de laatste veranderingen van het Centraal RegisterOpleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) echter is aangemerkt alsBestuurskunde-opleiding zag de faculteit zich genoodzaakt RBM aante passen. De opleiding zou daardoor heel dicht tegen de nieuweopleiding B&O aan gaan schurken. "Voor de beeldvorming zou datniet handig zijn geweest." Tenslotte moet B&O volgens Koersworden vormgegeven door dezelfde medewerkers die nu aan RBM werken."En dan moet je een keuze maken."

Eerder was er al grote opschudding omdat studenten nooit op dehoogte zijn gebracht van het feit dat ze per 1 september 2000afstuderen in de bestuurkunde in plaats van de rechtsgeleerdheid."Eerst wordt RBM uitgeschakeld als sterke juridische opleiding omvervolgens te kunnen zeggen dat twee bestuurskunde-opleidingenteveel is in Utrecht", verwoordt een student de gevoelens.

De studenten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst aanstaandevrijdag waar interim-decaan Koers de studenten tekst en uitleg zalgeven.

XB