Studenten gaan 'Big Brother' bestormen

Body: 
Studenten zijn van plan om in groten getale het 'BigBrother'-huis in Almere aan te vallen. Tenminste, als je eenspeciale 'bestormingssite' op Internet moet geloven.

18 November belooft een bijzondere dag te worden. Honderdenstudenten verzamelen zich dan op station Almere, om vervolgens opte trekken naar de Bolderweg 22. Daar staat het huis van deVeronica real-life-soap Big Brother.

De bewoners van het huis kunnen hun borst nat maken, als je deingezonden mailtjes op de bestormingssite moet geloven. Ruud krijgteen flink pak slaag en Sabine wordt aangerand. Een geluk bij eenongeluk dat ze vorige week Big Brother moest verlaten.

De site is een initiatief van 'De Commissie'. En naar eigenzeggen bestaat die commissie uit studenten. Het regent ingezondenmailtjes op de site. Leden van het Utrechtse Studentencorps en hetGroningse Vindicat zeggen dat ze graag mee willen doen aan debestorming.

"We zijn beslist geen hooligans", beweert De Commissie. Tochmailen opvallend veel fans van Feyenoord, Ajax en FC Utrecht dat ze18 november van de partij zullen zijn. De voetbalsupporters hebbenwel zin in een verzetje. Hun tegenactie, 'Steek een studentje' kanop veel sympathie rekenen. "Al rent een corpsbal nog zo snel, dekogel achterhaalt hem wel", zo luidt één van deingezonden berichten.

De LKvV, de overkoepelende organisatie van studentencorpora,distantieert zich van de voorgenomen plannen. Voorzitter JorisBlankers heeft geen idee wie er achter de actie zit: "Dat is voorons niet te achterhalen. Misschien een klein studentenclubje, maarin ieder geval geen van de bij ons aangesloten corpora."

Ook het Utrechtse Studentencorps is onaangenaam verrast door deoproep. "Het is slechte reclame voor onze vereniging", vindt eenwoordvoerder. "Bovendien zou ik niet weten welke leden precies meegaan doen. Ik heb er niemand over gehoord." De woordvoerder zegtdat leden van het corps die meedoen aan de bestorming, gestraftkunnen worden. "We nemen disciplinaire maatregelen tegen hen. Datkan een boete zijn, maar ook een schorsing."

HOP, LK


Big Brother-prijsvraag

Welke van de nog overgebleven Big Brother-bewoners zullen hettot het einde in het van de buitenwereld afgesloten huis volgaanhouden? Geef vóór 1 december de drie bewoners opwaarvan jij denkt dat ze als laatsten over zullen blijven en stuurje antwoord op naar: Redactie U-blad, Postbus 85.232, 3508 AEUtrecht. Of e-mail: redactie@ublad.uu.nl.Onder dewinnaars zullen twee cd's verloot worden.