Studenten in het gelijk gesteld

"Geen student kan na deze zaak nog zeggen dat-ie het niet weet."Directeur G. van Strien is een boer met kiespijn. Zijn faculteitvolgde een wel zeer ongelukkige strategie om te breken met degewoonte late aanmelders toch toe te laten bij tentamens. Defaculteit was voor het eerst duidelijk over het nieuwe beleid ineen brief aan studenten die zich te laat hadden ingeschreven voorde augustustentamens. Maar die brief hebben de vijftien getroffennooit ontvangen omdat ze toen wel op tijd waren.

"Ik schrok me rot toen me verteld werd dat ik niet mee mochtdoen", vertelt student Marco te Loo. "Normaal gesproken zorgde jedat je een briefje van een docent kreeg en dan kwam het altijd welweer goed." Voor Te Loo en de veertien andere studenten kwam deklap des te harder aan omdat de extra tentamenperiode juist wasingelast om de overgang voor de studenten tussen het oude en hetnieuwe curriculum te versnellen. Te Loo heeft door alle perikeleneen vertraging van een half jaar opgelopen. Hij heeft inmiddels weleen brief ontvangen waarin de faculteit aanbiedt tot een oplossingte komen.

Volgens de student is het vooral de overgang naar een nieuwcurriculum die tot de stugge houding heeft geleid. "Iedereen zit intijdnood. Het wordt daardoor steeds moeilijker iets gedaan tekrijgen." Directeur van Strien erkent dat er op dit moment sprakeis van extra werkdruk.

Het nieuwe curriculum staat volgens de directeur echter los vande nieuwe maatregelen. "Twee jaar geleden is al aan het lichtgekomen dat de hoge werkdruk bij de afdeling onderwijs- enstudentenzaken voor een aanzienlijk deel was terug te voeren op eente toegeeflijke houding tegenover studenten. De teugels werdengewoon teveel gevierd."

De studentenvakbond USF, die de vijftien studenten bijstond inhun beroepszaak, is van plan binnenkort een onderzoek uit te voerennaar de manier waarop de faculteit omgaat met de belangen van destudenten. Volgens een woordvoerster zijn er bij de vakbondmeerdere klachten binnengekomen van diergeneeskundestudenten.

XB