Studenten niet 'in' voor onbetaald werk

Body: 
Studenten zijn nauwelijks meer te porren voor werkdat geen geld oplevert. Ze gaan steeds meer bijverdienen. Maar diebijbaantjes gaan ten koste van het vrijwilligerswerk.

Dat blijkt uit de jaarlijkse enquĂȘte van het Nijmeegseonderzoeksinstituut IOWO. Het instituut ondervroeg ruim 1500studenten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen over zaken alshun inkomen en hun tijdsbesteding. Studenten besteden nu gemiddeld5,3 uur per week aan bijbaantjes, terwijl dit in 1998 nog 4,5 uurwas. In vrijwilligerswerk hebben ze duidelijk minder trek. Daarzijn ze tegenwoordig 3,2 uur per week mee bezig, tegenover 7 uur in1997.

De vrijwilligerscentrales in universiteitssteden merken al eenpaar jaar dat studenten niet meer warm lopen voor gratiskarweitjes. Of het nu gaat om het bemannen van de kindertelefoon,beddenrijden in het ziekenhuis of kantinedienst draaien bij eensportvereniging, studenten laten het massaal afweten.

In Utrecht en Tilburg valt de verminderde interesse vanstudenten voor vrijwilligerswerk eveneens op. "Jongeren hebbensowieso weinig belangstelling voor onbetaald werk", vertelt eenwoordvoerster van de Utrechtse vrijwilligerscentrale. Ze denkt datdit komt doordat jongeren veel alternatieve mogelijkheden hebben omhun vrije tijd door te brengen. De Leidse centrale zoektvrijwilligers nu elders, onder meer onder wao'ers.

Maar de Amsterdamse vrijwilligerscentrale heeft de studenten nogniet opgegeven. Ze start per 1 februari een eigen 'uitzendbureau'met de naam Free Flex. "Studenten binden zich tegenwoordig mindersnel aan een organisatie", stelt woordvoerster Irma Meerlo. "Daaromgaan we vrijwilligersfuncties splitsen in losse, tijdelijkeklussen."

LK, HOP