Studenten ontevreden over introductieregeling

Body: 
De introductiecommissies van de faculteit Letterenvinden dat ze teveel rekening moeten houden met de introductiedagenvan de gezelligheidsverenigingen. Een poging om zich te verenigenom collectief hun ongenoegen kenbaar te maken aan het college vanbestuur is mislukt.

De onvrede van de facultaire introductiecommissies komt voortuit een overeenkomst uit 1995 tussen de Federatie UtrechtseGezelligheidsverenigingen (FUG) en het College van Bestuur. Erwerden afspraken gemaakt over de introductie zonder deintroductiecommissies van de vakgroepen daarbij te betrekken. "Degezelligheidsverenigingen moesten de ruimte krijgen dus mochten deopleidingsintroducties geen verplichte onderdelen meer bevatten. Wekregen vorig jaar ineens te horen dat we ons daaraan moestenhouden", zegt Mirjam van der Puijl, voormalig lid van deintroductiecommissie geschiedenis.

De opleidingscommissies voelen zich in de hoek gedrukt door degezelligheidsverenigingen. Van der Puijl: "Principieel gezien ishet onjuist dat het college dit steunt. Onze introductie duurt maareen week en die van hen een aantal weken."

"Het is belachelijk", meent ook Henk van de Beek, lid van deintroductiecommissie geschiedenis. "Wij moeten rekening houden metde gezelligheidsverenigingen terwijl er vorig jaar bijvoorbeeldmaar zes eerstejaars tussen zaten die lid waren van zo'nvereniging."

De woordvoerster van de FUG, Marieke Schipper, snapt niet dat ernu ineens klachten zijn. "We hebben met het college van bestuurafgesproken dat de faculteiten twee dagen krijgen voor hunintroducties. Vroeger waren er problemen omdat mensen niet op tweeplekken tegelijk konden zijn en omdat faculteiten studiepuntenuitdeelden voor hun introductie gingen studenten daar meestalnaartoe. De studenten die aan de verenigingsintroducties meedoenzijn nu verplicht om ook naar de introducties van de opleiding tegaan."

Een poging tot het verenigingen van alle Letterenintroductiecommissies, om zo hun bezwaren kracht bij te zetten,zijn tot dusver mislukt.

JvdG