Studenten pikken banen in

Body: 
Studenten pikken massaal het werk van lager opgeleidejongeren in. Hogescholen en universiteiten zouden ervoor moetenzorgen dat studenten meer bijbaantjes op hun eigen niveau kunnenkrijgen.

Dat staat in een rapport van het Rotterdams Instituut voorSociaal-wetenschappelijk Beleidsonderzoek (Risbo). Van de 380duizend studenten doen er 269 duizend betaald werk. Meestal zijndat baantjes waarvoor niet meer dan mavo of voorbereidendberoepsonderwijs nodig is. Al met al pikken studenten 55 duizendbanen voor laaggeschoolden in, denkt het Risbo.

Doorgaans klussen studenten in de detailhandel of de horeca. Dewerkgevers in die branches nemen hen graag aan. Ze vinden studentenflexibel, makkelijk in te werken en communicatief vaardig. Lageropgeleide jongeren dichten ze die eigenschappen minder toe.

Volgens het Risbo is de overheid schuldig aan de verdringing vanlager opgeleiden door studenten. Die heeft het probleem veroorzaaktdoor steeds te bezuinigen op de studiefinanciering en demogelijkheden om bij te verdienen te vergroten.

De onderzoekers vinden dat hogescholen en universiteiten banenvoor hun studenten moeten creƫren die in het verlengde van destudie liggen. Vakbonden en werkgevers moeten kleine banen omvormentot grotere. Daardoor worden ze minder aantrekkelijk voorstudenten. Die werken gemiddeld maar 11,2 uur per week.

Volgens studentenbond ISO en de Jongerenorganisatie CNV bezettenstudenten veel meer dan 55 duizend banen voor laag opgeleidejongeren. Zij tellen vakantie- en zwart werk en de banen voormbo'ers erbij op en komen tot een schatting van 85 duizend fulltimebanen. De twee clubs stelden het probleem eind 1997 al aan deorde.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vorige week ook almet cijfers over bijbanen. Volgens het CBS verdient meer dan dehelft van de studenten iets extra's. De werkende studenten zijntwaalf uur per week zoet met hun baantje. In 1980 was dat nog zesuur. Ook het CBS schrijft die toename toe aan bezuinigingen op destudiebeurzen.

HOP, IdV