Studenten pleiten voor beloning van hoge cijfers

In april van dit jaar loofde Academic Transfer, een vacaturesite voor wetenschappelijk personeel, een bedrag van vijfduizend gulden uit voor een bruikbaar antwoord op de vraag ‘Adviseer minister Plasterk over manieren om excellentie in het hoger onderwijs te stimuleren.’ 98 studenten stuurden een voorstel in en opmerkelijk is dat veel inzenders pleiten voor het belonen van hoge cijfers.

Op dit moment maakt het weinig uit of je een zes of een negen voor een vak haalt, vinden veel deelnemers aan de ‘battle’. Dat stimuleert niet erg om je best te doen voor een hoog cijfer. Dat zou anders zijn als tegenover negens en tienen een beloning zou staan in de vorm van bijvoorbeeld een jaar vrijstelling van collegegeld, een topstage op je vakgebied of voorrang bij het verkrijgen van een uitwisselingsplek aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit.

Winnaar van de prijsvraag en de daaraan verbonden eerste prijs van 1500 euro werd de Amsterdamse studente M. van Stam. Zij stelt voor om excellentiepunten in te voeren voor studenten die meer doen dan alleen het studieprogramma volgen. Bij elk vak moet het voor studenten mogelijk worden om een excellentie-project uit te voeren, waarvoor afhankelijk van de omvang punten worden toegekend.

De beste projecten komen in aanmerking voor een twee maal per jaar uit te reiken geldprijs variërend van honderd tot duizend euro. Bepalend voor het winnen van zo’n prijs is niet de omvang maar de kwaliteit van het uitgevoerde project. Van Stam verwijst naar het succes van de Battle of Concepts, waarop haar idee mede is gestoeld.

Ook de op de negende plaats geëindigde Utrechtse student P. Brouwer pleit voor een vorm van beloning voor gemotiveerde studenten. Hij stelt voor om in elke opleiding pluscursussen in te voeren, waarvoor studenten worden geselecteerd op basis van door hen ingediende voorstellen. Succesvolle deelname dient niet alleen te leiden tot een aantekening op het diploma, maar ook tot privileges zoals het toekennen van een gewilde stageplek of financiering van een studiereis.

Het winnende voorstel is door Academic Transfer inmiddels als advies aan minister Plasterk aangeboden. Ook de Nederlandse universiteiten en hogescholen, die onder meer via Yvonne van Rooy (UU) en Geri Bonhof (HU) in de jury waren vertegenwoordigd, krijgen het winnende voorstel toegezonden.

EH