Studenten slachtoffer piramidespel

Body: 
De betovering duurt een paar dagen. Maar als dieverbroken wordt, blijk je gewoon zesduizend gulden kwijt te zijn.In de nieuwste variant van het piramidespel overkomt dat opvallendgenoeg vooral studenten.

"Het is geen kwestie van dom of slim zijn. Iedereen die gevoeligis voor de sfeer in een groep, kan erin trappen. Ook studenten."Dat zegt advocaat mr. J. de Jong van Lier, de specialist bijuitstek in zaken tegen piramidespelen.

Een kleine drie jaar geleden was het een hausse: tienduizendenmensen lieten zich in met piramidespelen. Daarna bleef het evenrustig. Maar een half jaar geleden meldde zich weer een slachtofferbij De Jong van Lier. De afgelopen maanden volgden er meer, eninmiddels heeft de Enschedese advocaat ruim veertig zaken onderhanden. In 35 daarvan zijn studenten het slachtoffer.

Eurostar Business Club heet het nieuwe piramidespel.Slachtoffers worden doorgaans door kennissen meegetroond naar eenbijeenkomst van de club. Tijdens zo'n bijeenkomst - steevast inmotel Nuland bij Oss -wordt er vervolgens "een paar uur op eenEmiel Ratelband-achtige manier op je ingepraat", weet De Jong vanLier uit de verhalen van cliƫnten. "De betovering die daarvanuitgaat, duurt meestal een paar dagen."

Dan is het al te laat. Begeleid door een piramidelid heeft hetslachtoffer dan al zesduizend gulden geleend bij een bank. EĆ©ntientje krijgt hij in een mooi foedraaltje mee naar huis, de restvan het geld is hij kwijt. Tenzij hij minstens drie nieuwedeelnemers werft, want voor elke nieuweling krijgt hij geld. En alsdie nieuw geworvenen vervolgens ook weer mensen werven, stroomt hetgeld binnen. Maar zover komt het meestal niet.

HOP, HO